Kart og tegninger - Oddernes prestegård

I Statsarkivet i Kristiansand finnes det en del gamle kart over jordstykker på Oddernes prestegård.
.