Postkort av Bandak turisthotell

Bandak turisthotell på 1950-tallet. Bildet er lenket til siden det er hentet fra.

Dansetilstelninger har tradisjonelt vært viktige møteplasser. Under okkupasjonen ble dette slått ned på, og med forordning av 4.oktober 1941 ble det forbudt med offentlig dans. Det var full forvirring om hva slags type dans dette forbudet omfattet, og i mai 1942 sendte derfor lederen for Ordenspolitiet et brev til politimesteren i Kongsberg der han spesifiserte nærmere hvilke typer dans som måtte regnes som lovlige, og da kun i regi av Noregs Ungdomslag. 

Brev fra Ordenspolitiet til politet i Kongsberg mai 1942

Rollag lensmannskontor, K, Okkupasjonstiden – Diverse dokumenter 2 (1942)
.