Kvittering på tilbakebetalt bot

Notodden politikammer, F, Anmeldelser 99 (1943)

Søknaden ble avslått og foreleggene opprettholdt. Først tre år etter frigjøringen fikk de tre tilbakebetalt bøtene, som vi kan se av en av kvitteringene fra Notodden politikammer..