Anmeldelse av ulovlig dans

Notodden politikammer, F, Anmeldelser 101 (1943)

Danseforbudet ble ikke alltid overholdt, og i arkivene etter politi og lensmann finnes det mange eksempler på denne typen saker. Det finnes også eksempler på anmeldelser av dansearrangementer, som denne som ble sendt til Heddal lensmannskontor..