På grunn av det litt anstrengte forholdet til prestestanden og kirken som institusjon, ble omstreiferne ofte viet hos sorenskriveren.

 
Om dette var grunnen til at to av barna til omstreifer Ludvig Fredriksen og Anne Marie Fredriksdatter giftet seg borgerlig vet vi ikke, men søskenparet inngikk ekteskap med hver sin utkårede hos notarius publicus ved Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverkontor den 24. april 1895.

Johannes Aleksander Ludvigsen giftet seg med Karoline Sofie Olsdatter og søsteren Laura Ludvigsdatter ble viet til Fredrik Eliassen. Både Karoline Sofie og Fredrik var også av omstreiferslekt.Eldre borgerlige vielser finner vi innført i sorenskriverkontorenes notarialprotokoller, innimellom veksler og andre notarialdokumenter. Protokollene har sjelden register, og vielsene kan derfor være tidkrevende å finne.

For omstreiferne vil det i tillegg kunne være usikkert ved hvilket sorenskriverkontor vielsen har funnet sted, noe som gjør det til en utfordring å lete frem disse ekteskapsinngåelsene.

.