Den kombinerede Indretning var ei vidareføring av det gamle Stavanger Hospital.

Biletet viser bygningskomplekset på St. Petersgjerde etter at rivinga hadde teke til i 1897. Valberg-tårnet ruvar i bakgrunnen. Bygningane er: Arbeidsanstalten (1), sjukehuset (2), sinnsjukeasylet (Dollhuset) (3) , Spindhuset/hospitalet (4) og vaktmeisterbustaden (5). Restar av det gamle steingjerdet viser til høgre. Foto: Ukjend. A. Bærheim sitt arkiv. Statsarkivet i Stavanger.

Stavanger Sykehus var teikna av arkitekt H. E. Eckhoff. Det svære bygningskomplekset i rød murstein stod ferdig i 1897 på høgdedraget ovanom Kannik-bekken og viste igjen i by-biletet saman med Stavanger Teater, Stavanger Museum og Turnhallen.

Foto: Mittet. Statsarkivet i Stavanger.

Sjukepleiarar og pasientar slappar av på inngangstrappa til ei av avdelingane ved Stavanger Sykehus i 1924.

Foto: Privat. Statsarkivet i Stavanger.

Sjukepleiarane ved Stavanger Sykehus samla til juletrefest saman med ”oversøstrene”. Det var eit skarpt skilje mellom dei ulike yrkesgruppene innan sjukehusverda før, både i veremåte og klesdtrakt. Dette biletet er frå 1920-åra.

Foto: Privat. Statsarkivet i Stavanger..