Sjukehus og helseinstitusjonar

Kart over sjukehus og helseinstitusjonar

Statleg opphav:
-Stavanger Hospital (Magnus Lagabøtes/biskop Torgils): 1272 –
Sjå kommunale sjukehus nedanom
-Radesykehuset i Stavanger: 1773 – etter 1814

Fylkeskommunale sjukehus:
Amtsjukehuset på St. Pedersgjerde: 1843-1928
Rogaland sykehus (SiR): 1928-
Dale Asyl/Rogaland psykiatriske sykehus: 1913 -

Kommunale sjukehus:
Stavanger Hospital (Den kombinerede Indretning): 1786, 1814 og 1843-1898
Stavanger sykehus: 1898 – ca. 1976 (til SiR)
Sandnes sykehus: 1913 -
Egersund Sykehus: 1880 –
Haugesund kommunale sykehus: 1889-

Sjukehus som tilhøyrde den katolske kyrkja:
St. Fransiscus Hospital i Stavanger: ca. 1895 -
St. Fransiscus Hospital i Stavanger: ca. 1895 -

Sjukehus som tilhøyrde/tilhøyrer lokalforeningar av NKSF:
Kopervik sykehus: 1925-ca. 1960
Haugesund revmatismesykehus: 1957 –

Sjukehus som tilhøyrde/tilhøyrer lokalforeningar av NKSF:
Kopervik sykehus: 1925-ca. 1960
Haugesund revmatismesykehus: 1957 –

Sjukehus som tilhøyrde privat bedrifter eller organisasjonar:
Sauda sykehus (EFC Ltd): 1926 -

Tuberkuloseheimar:
Tuberkuloseheimar som tilhøyrde fylkeskommunen:
Nedstrand tuberkuloseheim: 1915- ca. 1940
Skåland tuberkuloseheim/sanatorium: 1932- ca. 1955.

Tuberkuloseheimar/rekonvalesensheimar som tilhøyrde private eller lokallag NKSF:
Ramsvig (Stavanger Sanitetsforening) i Hetland/Stavanger
Saudasjøen i Sauda (NFFH?)
Juvåsen i Sand (Suldal) (NFFH)
Lindum i Suldal (NFFH)
Fjermedal i Bjerkreim (privat rekonvalesensheim)

Kopervik sykehus og Haugesund Revmatismesykehus hadde tuberkuloseavd. dei første åra

Revmatismesjukehus/sanatorium i privat eige:
Haugesund Kurbad (adventistsamfunnet)
Jæren fysikalsk-dietetiske badesanatorium 1927-1931

Fødeheimar:
NKSF - Fødeheimen på Bryne
NKSF-Klinikken i Stavanger.