Rikspolitisjefen ønsket etter 1945 å beholde det lueskiltet som de hadde hatt fra midten av 1930-tallet. Det var som skissen viser nettopp utstyrt både med riksvåpen og fasces (kvistbunter). Slik skulle det markeres at det frie Norges politi og ikke NS-politiet, var tilbake. Imidlertid hadde Utenriksdepartementet bestemt allerede i 1939 at departementet skulle godkjenne all bruk av riksvåpenet. Utenriksdepartementets heraldiske konsulent, førstearkivar Hallvard Trætteberg i Riksarkivet, måtte derfor konsulteres.

Trætteberg stilte seg negativ til forslaget som viste ”et rundt sølvskilt med ordet ”Rikspolitiet” under et kront norsk riksvåpen i farger mellom to opprette, gylne fascesemblemer med utsvingt øksblad.”.