Ragnar Frisch – nobelprisvinner fra UiO

Månedens dokument for oktober er et notat av Ragnar Frisch fra 1958.

Notatet illustrerer hans bruk av til dels avansert matematikk i sin argumentasjon om økonomiske spørsmål.

Arkivreferanse: S-2918 Dk-791/2 NAVF, Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning, Svar på søknader, bevilgninger. Beretninger fra diverse undersøkelser.
.