I 1856 etablerte bestefaren til Ragnar Frisch seg som gullsmed i Oslo. Virksomheten ble overtatt av faren som drev butikken i Storgata fram til sin død i 1928. Fra barndommen var det meningen at også Ragnar skulle bli gullsmed.

Etter artium begynte han som gullsmedlærling hos David Andersen, men etter råd fra sin mor begynte han også å studere økonomi ved Universitetet i Oslo. Han fullførte sitt økonomistudium i 1919. Året etter tok han svenneprøven.

I 1928 døde faren og ettersom han var enebarn, tok Ragnar Frisch nå over forretningsdriften. Nesten tretti år senere oppsto det imidlertid et formelt problem. Ifølge den daværende håndverksloven kunne ikke embetsmenn ha håndverksbrev. I et brev fra 1954 gjør Industridepartementet Frisch oppmerksom på forholdet, som det virker som om de først da var blitt klar over. Frisch nyttet anledningen til å søke departementet om dispensasjon fra bestemmelsen. Søknaden ble innvilget og Frisch kunne fortsette sitt doble yrkesliv..