Med sin doktoravhandling i økonomi i 1926 startet for alvor Ragnar Frisch sin akademiske karriere som ble toppet med at han 74 år gammel ble tildelt ”Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne”, for korthets skyld gjerne kalt Nobelprisen i økonomi.

Ragnar Frisch, bildet er lånt fra Sosialøkonomisk institutt.

Ragnar Frisch, bildet er lånt fra Sosialøkonomisk institutt.


Etter å ha blitt professor i 1931, grunnla han året etter Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo og var de neste tiårene den dominerende norske økonomen. Han introduserte planøkonomi her i landet og etablerte begrepet ”nasjonalbudsjett”. De nå så velkjente begrepene ”makro- og mikroøkonomi” stammer også fra Ragnar Frisch. 

Men Frisch var også aktiv på mange andre fronter. Han var gullsmed, birøkter, fjellklatrer og en engasjert politiker. I mange år var han også et aktivt medlem av menighetsrådet..