Love, Anordninger, Kundgjørelser, Plakater m.m. 1845 – 47, Lov om dem der bekjende sig til den christelige Religion uden at være medlemmer af Statskirken, 16 juli 1845..