Blücher i brann 9. april 1940

Finnes det dokumenter etter Blücher? Ville Quisling kolonisere i Russland? Hvem var fangene på Bredtveit? Led Ingrid Bjerkås av ”jøssingismus psykopatica”? Hvordan behandlet London-regjeringen jødesaken? Hva spiste Terboven?

Disse og mange andre spørsmål kan du kanskje få besvart ved å se på mer enn 5.000 dokumenter fra andre verdenskrig Riksarkivet nå presenterer for første gang på nett. De er hentet fra mange forskjellige arkiver, og alle er blitt fritt tilgjengelige ved at klausul er bortfalt. Noen av dem er nylig ordnet eller avlevert. De digitaliserte krigsdokumentene er inndelt i seks temaer:

  • Blücher. Her kan du se på fotografier, lese en øyevitneskildring eller studere skadete, ilanddrevne dokumenter fra skipet.
  • Mat og drikke. Disse dokumentene beskriver kampen om luksusmat, sprit og tobakk, men også nye matoppskrifter og forsøk med revekjøtt som mat.
  • Motstand. Sabotasjeaksjoner finnes rikt dokumentert i Statspolitiets arkiv. Her kan du studere to av dem samt en kvinnes dristige opptreden mot myndighetene.
  • Norske fanger. Her er både kartotekkort og protokoller over drøyt 3.500 innsatte fanger på Bredtveit digitalisert, sammen med en minne- og dagbok fra Grini.
  • Norske jøder. Alle jøder i Norge måtte registrere seg ved å fylle ut spørreskjemaer. De 1.419 skjemaene, samt en sak om London-regjeringens behandling av jødesaken er digitalisert.
  • Norsk Lebensraum i øst? NS hadde friske planer om norske kolonier i Sovjetsamveldet, slik det fremkommer av fire mapper fra Førerens og Ministerpresidentens kanselli.

På de neste sidene klikker du på lenkene der det står "Til dokumentene" eller lignende. Du kommer da til første side og kan bla deg videre.

Hensikten med Riksarkivets vårslipp er at nylig frigitte dokumenter blir digitalisert og gjort tilgjengelige på nett. Dette gjøres for første gang i 2010 og skal gjentas i de kommende år.

Vi har også opprettet en egen temaside om andre verdenskrig. Der får du vite hvilke andre arkivkilder vi har.
.