Natt til 9. april 1940 gled den tyske panserkrysseren Blücher inn Oslofjorden. Skipet skulle være spydspiss i okkupasjonen av Oslo men møtte isteden sin skjebne i Drøbaksundet. Overraskende ble krysseren rammet av skudd fra Oscarsborgs utdaterte batteri og deretter av torpedoer. I et inferno av flammer og eksplosjoner sank skipet og tok med seg hundrevis av soldater og mannskap i døden. Senkingen av Blücher forsinket okkupasjonen av Oslo og ga kongehus og regjering tid til å flykte. I forbindelse med markeringen av at det er 70 år siden 9. april 1940 presenteres det utdrag fra nylig tilgjengelige arkiver om Blüchers endelikt.Ilanddrevne dokumenter

Omtrent to uker etter senkningen av Blücher rodde en ung mann ut fra Sætre for å betrakte det oljetilsølte området der krysseren hadde forsvunnet i dypet. Han gikk i land på Gråøya og fant en mappe med tyske dokumenter i fjæra. Han forstod straks at innholdet stammet fra Blücher, tok det med seg hjem og tørket papiret på lokket av en gammeldags magasinkomfyr. Materialet viste seg å inneholde angrepsplaner for Syd-Norge. Gutten skjulte dokumentene i to-tre år før han kom i kontakt med en kurer som brakte dem til London. Denne historien er ikke enestående. Det var flere som gjorde liknende dokumentfunn blant oljesøl og drivende vrakgods i Oslofjorden i aprildagene 1940. Felles for en del av disse dokumentene er at de etter krigen havnet i arkivet til Forsvarets krigshistoriske avdeling. Her kan du selv se noen av de ilanddrevne dokumentene. Det dreier seg i hovedsak om militære instrukser, men også brev, soldatbøker og fotografier fra mannskapet. Til de ilanddrevne dokumentene

Slaget i Oslofjorden – en øyenvitneskildring

Her kan du lese en sammenfattet skildring av slaget i Oslofjorden skrevet av en norsk sjøoffiser som var stasjonert i Horten. Han beskriver det overraskende tyske angrepet som en uvirkelig opplevelse og gir detaljerte beskrivelser av aksjoner og hendelser under kampene. Dokumentet er hentet fra forsvarsminister Birger Ljungbergs arkiv. Til øyevitneskildringen


Fotografier

Her kan du se bilder som viser Blüchers overfart til Norge, den dramatiske senkingen, de overlevendes kamp i det iskalde vannet og hvordan de som klarte å redde seg i land forsøker å tørke sine klær og få varmen i seg. Bildene er hentet fra NTBs krigsarkiv. Til fotografier av Blücher og mannskap.