Fra Statsrådssekretariatet

Riksarkivet publiserer i årets vårslipp over 15 000 dokumentsider fra krigsårene. Det er alle regjeringsprotokollene fra 2. verdenskrig som nå er digitalisert og gjort tilgjengelige på Digitalarkivet. For første gang kan alle som ønsker det sitte hjemme i sin egen stue og studere fem forskjellige regjeringers vedtak og bestemmelser.

Det var fem norske regjeringer som var virksomme under krigen, men vi har delt dem inn i seks ved å presentere Nygaardsvold-regeringen i Norge og England hver for seg. Ved å følge lenkene under vil du kunne lese mer om regjeringene, bla direkte i protokollene og se bilder av alle statsrådene.


Nygaardsvold-regjeringen på flukt i Norge 9. april - 7. juni 1940. Det tyske angrepet kom uventet og rammet et uforberedt folk. Mange var innstilt på å kapitulere. Regjeringen valgte å kjempe om og på norsk jord før de reiste til London 7. juni.

Quislings første regjering 9. - 14. april 1940. Overrasket av det tyske overfall 9.4. proklamerte Quisling statskupp samme kveld i tiltro til tysk anerkjennelse; denne fulgte, men ble trukket tilbake 3 dager senere og hans regjering måtte vike for Administrasjonsrådet.


Administrasjonsrådet 15. april - 25. september 1940. Administrasjonsrådet var et forretningsministerium som administrerte de tyskokkuperte delene av Norge i tiden 15.4.- 25.9.1940. Rådet ble til i dagene 12.-15.4. som et alternativ til Quislings kuppregjering.

De kommissariske statsråder 26. september 1940 - 31. januar 1942. Josef Terboven kom til Norge 14. april og skulle være okkupasjonsmaktens øverste leder for sivilforvaltningen i Norge,  Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete. Den 25. september utnevnte Terboven de såkalte kommissariske (midlertidige) statsrådene.
Quislings andre regjering 1. februar 1942 - 8. mai 1945. Vidkun Quislings 2. regjering, den såkalte nasjonale regjering, ble innsatt gjennom statsakten på Akershus 1. februar 1942. De kommissariske ministrene anmodet Quisling i egenskap av NS-fører om å danne en nasjonal regjering.

Nygaardsvold-regjeringen i London. 7.6.1940 forlot regjeringen Nygaardsvold Tromsø for å ta opphold i Storbritannia. Der ville den opprettholde en fri norsk statsmakt i eksil og fortsette krigen mot tyskerne.
Protokollside fra 10. april 1940

Protokollside fra 10. april 1940. S-1001/Ac/122


Her finner du en oversikt over alle de digitaliserte regjeringsprotokollene

Dette er andre gang Riksarkivet gjennomfører et vårslipp av digitaliserte dokumenter. Det tas sikte på å publisere flere tusen spennende dokumenter hvert år fremover. De første årene vil vi konsentrere oss om dokumenter fra andre verdenskrig i Norge.

Se Riksarkivets vårslipp 2010

Se andre temaer fra 2. verdenskrig
.