Svensk fly med nødhjelp til norske flyktninger senhøsten 1944.

Riksarkivets vårslipp gjør kilder fra andre verdenskrig tilgjengelig på nettet. I år står fire spennende kildeserier om norske flyktninger i Sverige i fokus. I tillegg kan du for første gang se i fotoalbumet fra Terbovens reise i Nord-Norge sommeren 1942.

Fra Terboven-albumet


I vinter dukket dette fotoalbumet opp på det private markedet. Riksarkivet har sammen med Falstadsenteret anskaffet seg det og gjør det nå tilgjengelig for alle. Albumet inneholder i alt 375 fotografier med trykte bildetekster og en lengre innledning stilet til “Herr Reichskommissar”. Trolig ble albumet gitt som gave til Josef Terboven personlig. De fleste fotografiene har karakter av uformelle øyeblikksbilder tatt under reisen fra Trondheim gjennom Nordland, Troms, Finnmark og til Finland. Det er bilder fra selskap og drikkelag, fra møter med norsk natur og lokalbefolkning, fra inspeksjon av tyske styrker og fra samtaler med lokale befal langs reiseruten. Her kan du bla i albumsidene (Digitalarkivet, åpner i nytt vindu) eller se enkeltbildene her (Flickr, åpner i nytt vindu).
Under andre verdenskrig forlot tusenvis av nordmenn hjemlandet for å komme seg i sikkerhet. Det var Sverige som ble vertsland for den største kontingenten av nordmenn i utlendighet. Om lag 60.000 nordmenn befant seg der i kortere eller lengre tid i løpet av perioden 1940-1945. Årets vårslipp presenterer disse kildene om nordmenns opphold i Sverige under krigen:


Liste over ankomne til Vingåker 6.8.1944.


Navneregister over nordmenn som flyktet til Sverige

Registeret gir opplysning om nesten 45.000 personer med navn, flyktningnummer, fødselsdato og ankomstdato. Les mer om flyktningene eller gå til flyktningregisteret(indeksside, åpner i nytt vindu).

Fra en kirkebokside


Kirkebøker fra Sverige

Innførslene gir en samlet oversikt over nordmenn som giftet seg eller døde i Sverige i perioden 1941-1945. Kirkeboken presenteres i samarbeid med Statsarkivet i Oslo. Les mer om kirkebøkene eller gå til kirkebøkene:

Kirkebok 1 (Ekteskap juli 1941 - desember 1943, døde mars 1942 - oktober 1945)

Kirkebok 2 (Ekteskap januar 1944 - september)

Kirkebok 3 (Ekteskap januar 1945 - september 1945)

Kirkebok 4 (Ekteskap september 1944 - desember 1944)

Kirkebok 5 (Ekteskap mai 1945 - november 1945)

Fra etterretnigsrapportene


Etterretningsrapporter

Eksil-Norge hadde stort behov for informasjon om forholdene i hjemlandet og informanter i Norge bidro med jevnlige leveranser sendt med kurer.  Rapportene forteller om tyske aktiviteter og tiltak, motstandsbevegelse og holdningskampanjer. Som et eksempel på hvordan disse rapportene så ut har vi nå publisert 115 sider fra 1942. Se etterretningsrapportene her (Digitalarkivet, åpner i nytt vindu)

17. mai i Sverige. PA-1209/Uc/66/page 167


Fotografier

Det var et bredt spekter av aktiviteter fra ankomst som flyktning på svensk jord til avreise til det frie Norge. Fotografiene omhandler nordmenn på flukt, flyktningmottak og forlegninger, administrativt personale, militærtjeneste og arbeidsliv, idrett og fritid, minnehøytideligheter og markeringer, demonstrasjoner, kulturaktiviteter og informasjonsarbeid. Se på fotografiene her (Flickr, åpner i nytt vindu)Andre nettutstillinger

Riksarkivets vårslipp 2010

Riksarkivets vårslipp 2011

Temasider om andre verdenskrig
.