Dyrsku’n blir arrangert andre helga i september kvart år, på Dyrskuplassen i Seljord i Telemark. Den har røter i fesjået i Kviteseid frå 1856.

Ti år etter vart det flytta til Seljord, og med det gjekk også Indredepartementet inn med faste tilskott til utstillingslokale og andre utgifter, og det blei fastsett nærare regler for dyrskuet. 17.september 1866 ble dermed ”Statens første aarlige Kvæg-Udstilling” holdt.

Foto fra Seljord dyrsku, 1919

Seljord dyrsku, Bøker, bilder, avisutklipp 2 (1919-1966)
.