Borghild Glosimot stilte med sine telemarkskyr til utstillinga i heile 54 år, og hadde ei stor samling premier frå desse åra.

Borghild vart av enkelte kalla telemarkskua si ”mor”. Saman med mannen Johannes stod ho for salet av mat på Dyrsku’n i mange år. Ho deltok heilt til 1975. Året etter måtte ho nøye seg med å delta som innbydd veteran.

Foto av Borghild Glosimot med kua Fridom

Borghild Glosimot med kua Fridom i 1930. Fylkeslandbruksselskapet i Telemark: Fotoalbum 3.