Det har vore mogleg å stille med dyr i fleire klasser. Dette er ei beskriving av ein okse frå utstillinga i 1900.

Beskrivelse av okse

Seljord dyrsku: Dommerkort, premielister 3 (1900-1998)

Oksen fekk B-premie i klassen ”Okser uden brede Tænder (1-2 Aar)”. Denne døminga vart gjort av gardbrukar Svennung Groven og landbruksskulestyrar Frost som var prisdommarar..