I byrjinga var Dyrsku’n først og fremst meint for utstilling og handel med dyr.

Foto av avlsdyrauksjon

Avlsdyrauksjon 1924. Fylkeslandbruksselskapet i Telemark, Fotoalbum 3

Frå starten hadde fesjået som føresetnad at berre dyr av telemarksrasen, vår eldste storferase, kunne tevle om premie. Arrangementet blir derfor omtalt som det første rasefesjået i landet. Etter 2.verdenskrig fekk også andre storferasar vere med i utstillinga, og frå 1962 blei også bygdekunst og husflid representert. Dyrsku’n har derfor utvikla seg til å bli ein nasjonal møteplass for landbruk, kultur og folkeliv.

Foto av dyrskudommere

Dyrskudommarar, udatert. Frå venstre: Knut Lie, Lars P. Virland, O. Kokkind, P. Gjerdrum og dyrlege Gjørud. Fylkeslandbruksselskapet i Telemark, Fotoalbum 3.