Telegram fra Keiser Wilhelm, datert 28. januar 1913. Takker den norske marine for gratulasjonsønsker til fødselsdagen.

Arkivreferanse: RA, Forsvaret, Kommanderende admiral og admiralstaben, eske D301, Telegrammer fra Keiser Wilhelm..