Telegram fra Adolf Hitler til Vidkun Quisling 26. september 1942. Norsk oversettelse på baksiden.

Arkivreferanse: RA, Førerens og ministerpresidentens kanselli, eske Dc39, Telegram og korrespondanse med Tyskland, bl.a. med Hitler 1942-1944..