Slaget ved Kringen - et 400-årsminne

Den 26. august 1612 ble det utkjempet en blodig kamp ved Kringen i Gudbrandsdalen.

Midt under Kalmarkrigen mellom Danmark-Norge og Sverige hadde skotske leietropper gått i land i Romsdalen for å marsjere til Sverige og gå i tjeneste der. Ved Kringen ble de stoppet og nedkjempet av bønder fra Gudbrandsdalen. Dette er siden blitt kalt Skottetoget.

Fortellingen om slaget ved Kringen har i ettertiden hatt stor symbolverdi for norsk selvfølelse og nasjonsbygging. I Riksarkivet har vi bevart to rapporter om slaget. Disse var sendt fra krigsledelsen ved Akershus festning til Danske kanselli i København.

Slaget ved Kringen. Maleri av Georg Strømdal, 1856-1914. (Orig. i Vertshuset Sinclair, Kvam i Gudbrandsdalen.)

Slaget ved Kringen. Maleri av Georg Strømdal, 1856-1914. (Orig. i Vertshuset Sinclair, Kvam i Gudbrandsdalen.)
.