Ett år etter slaget ved Kringen ble lederne for bondeoppbudet innkalt til herredagen i Skien i august 1613. Her var kongen selv til stede sammen med kansleren, tre riksråder, stattholderen i Norge og Norges rikes kansler. Etter møtet fikk gudbrandsdølene sin belønning. Gårdene som de bodde på, hadde helt eller delvis vært eid av kongen. Laurits Haga, Bardun Segalstad og Peder Ranklev fikk skjøte på kongens andel av de gårdene de bodde på, samt på deler av andre eiendommer. Gavene var begrunnet med deres troskap, flittighet og mandighet.


Her kan du lese teksten i skjøtet på Ranklev.
Skjøte fra kongen til Peder Ranklev på gårdene Ranklev og Gunstad i Ringebu i 1613.

Skjøte fra kongen til Peder Ranklev på gårdene Ranklev og Gunstad i Ringebu. Kildehenvisning: NRA dipl. perg. 1613 3. september.



.