Kildehenvisning: NRA, Danske Kanselli, Innlegg og henlagte saker, eske 5, DK B 160, 17. september 1612 (EA-3023/ Fccb/L0001).