Sørlandsbanens åpning til Kragerø i 1927

Den 1. desember 1927 ble Sørlandsbanen fra Nordagutu til Kragerø høytidelig åpnet. Det kongelige ekstratoget hadde avgang fra Oslo V. kl. 08.00, med rutemessig ankomst Kragerø kl. 16.35.
Toget ankom Nordagutu kl. 11,40, hvor det krysset ekstratog fra Kragerø og Skien. På stasjonene videre mot Kragerø var det stort fremmøte, og ved Drangedal ble det gjort et lengre opphold.

Ruter for ekstratog ved Sørlandsbanens åpning

Rutetabell

I nærvær av ca. 1200 mennesker, overrakte kong Haakon Kongens fortjenstmedalje i sølv til banemester Holm, oppsynsmann Nordahl, jernbanearbeiderne Olaf Ramberg, Johannes Herrefoss, Oscar Jacobsen, Edvard Berg, Rasmus Aslesen og snekker Johan Ask.

Allerede lenge før togets ankomst til Kragerø, var plassen foran stasjonsbygningen full av forventningsfulle tilskuere. Kong Haakon og kronprins Olav ble tatt imot av ordfører Eide. Kongen takket for vel utført arbeid og ønsket Kragerø by til lykke med jernbanen og uttalte håp om at forventningene også måtte gå i oppfyllelse. Med disse ordene erklærte han jernbanen åpnet for alminnelig trafikk.
.