Skolen har hatt mange kjente elever og lærere.

Dikteren og Norges første riksarkivar, Henrik Wergeland, ble innmeldt som elev i januar 1820. Christian Krohg var lærer for blant andre Edvard Munch. I brevet under spør Krohg om å få tegne av modellen på skolen:

Andre kjente elever på skolen var Halfdan Strøm, Erik Werenskiold, Oda Krohg, Edvard Munch, Gustav Vigeland, Wilhelm Peters, Kristofer Eriksen, Kaj Fjell og Kristofer Sinding-Larsen.

Edvard Munch var elev på skolen 1880-1884. Dette ser vi i innskrivningsprotokollen og i elevprotokollen fra 1881-1882 :

 .