I 1884 fikk skolen navnet Den kongelige kunst- og håndverksskole.

Samme år som skolen fikk nytt navn, ble det opprettet nye klasser som dekorasjonsklassen og maskinklassen.

Allerede året før, i 1883, hadde skolen utstilling, og de ulike klassene viste frem sine arbeider. Slik så utstillingsplassen ut:.