I arkivet finner vi også vitnesbyrd for elevene og oversikt over de ansattes lønninger.

Vitnesbyrdene til elevene var på slutten av 1800 tallet håndskrevne.

Skolens ansatte hadde god lønn etter forholdene. Dette notatet er fra 1888-1889:.