Månedens dokument for april er en løpeseddel med Bjørnsondiktet ”Opsang for Kvinnens Røstret”. Løpeseddelen er fra arkivet til en av stifterne av Norsk Kvinnesaksforening, Randi Blehr.

løpeseddel med Bjørnsondiktet - Opsang for Kvinnens Røstret

Arkivhenvisning: Løpeseddel, Blehr RA/PA-0233/G/Gd/L0131
.