Månedens dokument i februar 2010 er fra arkivet etter Norsk misjon blant hjemløse (1897-1989), som gjerne ble kalt Omstreifermisjonen.

Staten betrodde ansvaret for sosiale tiltak for voksne og barn av omstreifer- eller taterslekt til denne organisasjonen. Staten dekket også mesteparten av utgiftene. Målet var å få taterne eller de reisende bort fra landeveien. Man ville avlære dem deres kultur og gjøre dem bofaste.

Inngang til Svanviken arbeidskoloni

PA-0793_1008G Reprofoto NBR 9403:01479. Teksten på plakaten er: SVANVIKEN ARBEIDSKOLONI. Besøk henvendelse til styreren.
.