Sydpolekspedisjonens forberedelser i Norge 1910

Sydpolekspedisjonens forberedelser i Norge 1910 skjedde i Kristiansand, og det var fra Kristiansand "Fram" la ut med kurs mot Sydpolen!

Roald Amundsen regnes som den største polfareren gjennom tidene, og ekspedisjonen hans til Sydpolen regnes som den største suksessen i norsk polarhistorie. Amundsen ønsket å være først til Nordpolen. Men da han fikk nyheten i september 1909 om at Nordpolen var nådd, bestemte han seg straks for å være først til Sydpolen. Denne planen holdt han hemmelig for verden til oktober 1910.

Den 3. juni 1910 forlot ”Fram” Kristiania. Først gikk polarskipet til Amundsens hjem ute i Bunnefjorden. Natt til 7. juni gikk ”Fram” ut Kristiania-fjorden via Horten. Så ble det foretatt et tokt i Nord-Atlanteren i ca. 4 uker for å teste ”Fram” og foreta vitenskapelige undersøkelser. Fra 10. juli til 22. juli lå ”Fram” i Bergen for å utføre arbeider med motoren. Deretter bar det til Kristiansand for å utruste ekspedisjonen og laste inn hunder og utstyr. Polarskipet lå i Kristiansand fra 24. juli til avreisen fra Norge 9. august.

”Fram” ble bygd av den kjente skipskonstruktøren Colin Archer i Larvik og sjøsatt i 1892. Det var Fridtjof Nansen som trengte ei skute som kunne stå imot de tøffe isforholdene på sin ferd ved Nordpolen. ”Fram” ble bygd som en tremasters skonnert med en dampmaskin. Fartøyet ble rustet ut på nytt for Amundsens ferd til Nordpolen, men som i virkeligheten ble Sydpolen. Frammuseets hjemmeside.

Da ”Fram” la ut fra Kristiansand 9. august 1910, var den offisielle planen å gå mot Nordpolen via Sør-Amerika og Kapp Horn. På dette tidspunktet var det bare tre av mannskapet pluss noen få andre som visste at Amundsen egentlig skulle prøve å nå Sydpolen. Kristiansand var altså avreisestedet i Norge.

I arkiver og lokalaviser i Statsarkivet i Kristiansand kan man finne opplysninger om de siste ukers forberedelser sommeren 1910. Amundsen selv har skrevet litt om forberedelsene, men det står mange flere detaljer i lokalavisene. I hovedstadsavisene, f.eks. Morgenbladet, står det bare noen få og svært korte referat fra Sørlands-avisene. I nyere polarlitteratur står det lite eller som regel ingenting om forberedelsene i Kristiansand, og forfatterne har ikke undersøkt arkivene i Statsarkivet i Kristiansand eller lokalavisene for Sørlandet.

Forkortelser:
CT = Christianssands Tidende
FV = Fædrelandsvennen
SS = Sørlandets Social-Demokrat.

Når vi refererer til Amundsen, er det til hans bok ”Sydpolen” (1912), kapittel 3 ”Mot Syd”. Boka ligger på engelsk bl.a. her.

Roger Tronstad, Statsarkivet i Kristiansand
Publisert 23.11.2007
.