I ”Sydpolen” skriver Amundsen at det må ha tatt seg underlig ut for folk i Kristiansand å se hunder, kull, planker og bord når de hadde hørt at ferden skulle gå rundt Kapp Horn til San Fransisco. Da de dro fra Kristiansand, var det bare tre av mannskapet som Amundsen hadde fortalt om sydpolplanene til. Ellers nevner han at maskinist Eliassen mønstret av i Kristiansand og ble erstattet av Sundbeck, som kjente motoren på ”Fram” svært godt.

Torsdag kveld 4. august hadde CT et intervju med Amundsen. Det gjengis i avisa dagen etter.

Hvis noe menneske har det travelt om dagen, så er det Roald Amundsen. De tusen ting må erindres og ivaretas, og telefon, telegraf, korrespondanse og konferanse lar ham ikke være ledig mange øyeblikk om dagen.

Hvordan er den foreløpige ruten for ”Fram” bestemt?
-Herfra går vi direkte til Madeira, hvor vi vil være om en måneds tid. Hvis strøm- og vindforholdene i kanalen skulle gjøre det hensiktsmessig, kan det godt hende at vi legger kursen nordenom Skotland. Fra Madeira går vi så antakelig over til Buenos Aires. Det kan nemlig være godt å få friskt vann og fersk mat ombord.

Og havundersøkelsene!
-De vil i størst mulig utstrekning bli drevet den hele tid. Av hensyn til disse undersøkelser følger jeg også selv ”Fram” på hele turen. Men undersøkelsene krever sin tid. Vi skal ned på like inntil 9 000 meters dybde. Fra Buenos Aires går vi så videre sydover, og jeg skulle anta at vi feirer vår første jul i nærheten av Kapp Horn. Vi kommer nemlig visstnok til å gå utenom Kapp Horn, da strøm- og vindforholdene i Magellanstredet kan være meget vanskelige. Videre går ruten opp Stillehavet til San Fransisco, hvor vi går i dokk i flåtestasjonen Man Island for å skrape og stoffe ”Fram”.

Når gjør De regning på å være der?
-Jeg tror neppe før i juni måned 1911. Vi blir antakelig liggende der en måneds tid. Vi skal ha forskjellige ting ombord, og man trenger å ligge litt stille etter et sjøtokt på henimot 1 år. I San Fransisco støter så meteorologen cand. philos. Birkeland samt legen dr. Harry Edmonds til ekspedisjonen, som nå vil være komplett utrustet for den videre polarferd. Sannsynligvis går vi dog innom Nome i Alaska, men oppholdet her blir ikke av noen varighet.

Og siden-?
- reiser vi opp Beringshavet og Beringsstredet. Her kommer vi i begynnelsen av september måned, da det pleier å være de gunstigste isforhold der oppe. I slutningen av samme måned vil vi ved Point Barrow søke oss de beste isforhold og gå inn i isen.

Og så!
-Ja, så er det ikke usannsynlig at ”Fram” om noen år kommer tilbake til de nordligste landsdeler av Norge.

Hva bruk har De tenkt å gjøre av felttelefonen?
-Den vil vesentlig bli benyttet for etablering av forbindelse mellom ”Fram” og observasjonsstasjoner ute på isen.

Ekspedisjonen har jo også med transportable hus!
-Ja, og dem vil vi sette opp på isen der hvor vi skal foreta havundersøkelser. Disse husene, som lettvint settes opp i løpet av en dag, byr på mange fordeler. Både blir arbeidet lettere og påliteligere for dem som driver undersøkelsene når de kan være i godt hus, og dessuten har man den store fordel at ishullene, som loddingen foregår gjennom, er i hus og således ikke fryser igjen.

Hvordan er De fornøyd med utstyret for ekspedisjonen?
-Bare godt. Det er det beste som jeg overhodet vet å kunne oppdrive..