Kart over omtvistet del av matr.nr. 98 i Kragerø. Framlagt i Kristiansand stiftsoverrett 31.07.1867.

Tomt i Kragerø 1867

Tomt i Kragerø 1867 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0547).

Tegner: Peter Rasmus Krag, premierløytnant og beskikket konduktør. Datering: 1867. Målestokk: 1:100. Format: 24x34..