19. juni 2011 feirer Drammen at det er 200 år siden de to byene på hver side av Drammenselva, Strømsø og Bragernes, ble slått sammen til én by og gitt et nytt felles navn.

Sammenslåingen av Strømsø og Bragernes ble bekjentgjort og igangsatt gjennom et brev fra kongen til stiftamtmannen i Akershus, et såkalt kongelig reskript, datert 19. juni 1811. Brevet ligger i dag i Statsarkivet i Oslo.


 

Kongelig reskript 19. juni 1811

Brevet fra kongen som bekjentgjorde sammenslåingen i 1811. Statsarkivet i Oslo, Akershus stiftamt, kongelige reskripter, eske 23
.