Omvisning

Omvisninger i arkivene er et populært tilbud.

Studenter, skoleklasser, institusjoner, historielag og foreninger - Arkivverket tar i mot grupper av alle slag for omvisninger. Omvisningene tilpasses den enkelte gruppe, men inneholder normalt informasjon om Arkivverket og den aktuelle arkivinstitusjon, og en rundtur i arkivlokalene.

Riksarkivets hjemmesider inneholder informasjon om omvisninger i Riksarkivbygningen. Ønsker du en omvisning i et av statsarkivene, ta kontakt med det aktuelle statsarkiv.

I juli er det ingen omvisninger.