Det er ikke mulig å gjøre rede for alle forhold som gjelder rettigheter eller velferdsinteresser der Arkivverket kan ha opplysninger. Vi tar her for oss noen av de viktigste områdene.

Du kan lese mer om de enkelte sakstypene nedenfor:

Se hvordan du søker innsyn i taushetsbelagt materiale.