Her er det tale om søken etter identitet ut fra klare personlige velferdsgrunner. Som regel har en også rett til å få slike opplysninger fra våre arkiv dersom de finnes der. Dette kan gjelde:

På disse sidene vil du finne nærmere informasjon om aktuelt arkivmateriale og hvordan du bør gå fram for å finne fram til eventuelle opplysninger om biologisk opphav.

For mange som ikke er født og oppvokst i en ordinær familiesituasjon, er opplysninger om eget biologisk opphav såpass ømfintlig at en ikke ønsker at hvem som helst skal kunne få tilgang til dem. Les her for informasjon om hvordan du søker innsyn i taushetsbelagt materiale.