Hvem kan gi opplysninger?

I henhold til adopsjonsloven av 28/2 1986 er det kun fylkesmannen eller departementet som har lov til å gi et adoptert barn opplysninger om biologiske foreldre. Dersom en person som er adoptert ønsker opplysninger om biologiske foreldre, må dette skje ved å kontakte departementet eller fylkesmannen som i sin tid ga bevilling til adopsjonen.

Det var i hovedsak Justisdepartementet som ga bevilling for adopsjon i årene 1917-1933 deretter fylkesmennene. Det aktuelle departementet eller fylkesmannen kan ha avlevert det aktuelle arkivmateriale til henholdsvis Riksarkivet eller nærmeste statsarkiv. De vil innhente aktuelle opplysninger som måtte finnes hos Riksarkivet eller statsarkivet og gi dem videre.

Det sentrale adopsjonsregisteret

Samtlige adopsjoner tilbake til 1917 er registrert i Det sentrale adopsjonsregisteret. Dette registeret føres i dag ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat), tidligere Statens ungdoms- og adopsjonskontor. Ved å kontakte dem kan man få ytterligere informasjon:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Postadresse:  postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Universitetsgaten 7, Oslo
Telefon: 46 61 50 00
Faks: 22 98 01 06
E-post: post@bufdir.no