Den som ikke kjenner til sin biologiske far, kan muligens få opplysninger av interesse ved å kontakte det aktuelle statsarkiv. Statsarkivene får avlevert arkivene etter flere ulike myndigheter som kan ha opplysninger om farskap. Dette gjelder bl.a. følgende:

  • Fødselsmeldinger fra sykehus/jordmødre til helserådene, der fedrenes navn kan være oppgitt ved fødselen
  • prestenes kirkebøker med innførsler av fødsler og dåp
  • bidragsfogdarkiv med opplysninger om farskapssaker og barnebidrag etc.
  • domstolsarkiv med opplysninger om fastslåelse av farskap
  • fylkesmannsarkiv med opplysninger om administreringen av farskapssakene

Om personen er adoptert, kan dessuten både statsarkivene og Riksarkivet ha opplysninger av interesse. Det samme gjelder dersom det dreier seg om for eksempel et krigsbarn eller en av romanifolket.

Opplysninger om farskap regnes som såpass personømfintlig at det stilles visse krav til å få ut opplysninger. Se her for informasjon om hvordan du søker innsyn i taushetsbelagt materiale.