Abteilung Lebensborn

I Lebensbornarkivet finnes kartotekkort på mor og oppgitt tysk far samt protokoller med eventuelle ytterligere opplysninger. I Riksarkivet finnes også de tyske saksmappene for de sakene som av ulike grunner ble henlagt under krigen. Henleggelsene kunne skyldes at foreldrene giftet seg under krigen, at barnet ble adoptert bort eller annet.

Statsarkivene oppbevarer også serier med saksmapper på enkeltbarn fra Lebensbornarkivet. Dette skyldes at de fleste saksmappene i 1950 ble tatt ut av det sentrale Lebensbornarkivet og sendt til de aktuelle fylkesmenn. Nå har de fleste fylkesmennene avlevert disse arkivseriene til statsarkivene. De øvrige fylkesmennene oppbevarer fortsatt disse seriene med krigsbarnsaker. Om det er aktuelt kan Riksarkivet gi råd om andre som eventuelt kan oppbevare aktuelle opplysninger, for eksempel et fylkesmannskontor eller en kommunal bidragsfogd.

Arkiv fra etterkrigstiden

Riksarkivet oppbevarer også arkivmateriale fra myndighetenes arbeid med krigsbarnsaker i etterkrigstiden, blant annet etter arbeidet med oppsporing av krigsbarn som under krigen var sendt til Tyskland.

Opplysninger om farskap regnes som såpass personømfintlig at det stilles visse krav til å få ut opplysninger. Les her for informasjon om hvordan søker innsyn i taushetsbelagt materiale.

Deutsche Dienststelle (WASt)

Deutsche Dienststelle (WASt) für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht er det offentlige kontoret som forvalter arkivet etter Wehrmacht. Krigsbarn som søker sine fedre, kan henvende seg hit for opplysninger. På kontorets nettsider finnes en "Tracing request" som kan fylles ut. Se lenke i høyre meny.

Hjelp til å finne opplysninger

Du kan også få hjelp til å finne fram til opplysninger ved å kontakte Norges Røde Kors. Ved å skrive under på en fullmakt, kan du gjerne overlate til Norges Røde Kors å innhente opplysninger fra norske arkiv. Dessuten kan Røde Kors om ønskelig, forsøke å oppspore fedre eller øvrig familie i Tyskland/Østerrike.