Norsk misjon blant hjemløse

Norsk misjon blant hjemløse var en privat organisasjon opprettet i 1897, men den mottok offentlig støtte og overtok etter hvert hele arbeidet overfor romanifolket. Utover på 1900-tallet fungerte misjonen mer og mer som statens omstreifer- eller taterdirektorat inntil misjonen ble avviklet sent på 1980-tallet.

Arkivet etter Norsk misjon blant hjemløse oppbevares i Riksarkivet. Her finnes det mye materiale om personer som misjonen har hatt som "klienter", protokoller med opplysninger om slekter tilbake til 1700-tallet, protokoller med navn på barn som er opptatt ved misjonens egne barnehjem og på barn som er blitt plassert av de kommunale vergerådene. Misjonens arkiv inneholder også en god del fotografier. I tillegg har Riksarkivet også materiale om romanifolket i noen departementsarkiver.

Statsarkivene

Enkelte av statsarkivene har også mottatt noe arkivmateriale fra Norsk misjon blant hjemløse. I Statsarkivet i Trondheim oppbevares arkivet etter Svanviken arbeidskoloni 1908-1986 og Møre og Romsdal krets av Norsk misjon blant hjemløse. Statsarkivet i Stavanger har 8 klientmapper i tidsrommet 1960-1980. Interkommunalt Arkiv i Rogaland har klientmapper i tidsrommet 1979-2003.”

Opplysninger om romanifolket regnes som såpass personømfintlig at det stilles visse krav til å få ut opplysninger om enkeltpersoner. Se her for informasjon om hvordan du søker innsyn i taushetsbelagt materiale.