Dersom du ønsker å dokumentere din fartstid, kan det være aktuelt å kontakte Riksarkivet. For at vi skal kunne finne de nødvendige opplysningene, må du oppgi fullt navn, også tidligere navn om navnet er endret, fødselsnummer og nåværende adresse.

Pensjonstrygden for sjømenn har et elektronisk medlemsregister som i prinsippet inneholder all pensjonsgivende fartstid for sjømenn født etter 1942 og informerer alle sjømenn om opptjent fartstid og pensjonsrett i god tid før fylte 60 år. Det vil bare i unntakstilfelle være aktuelt for den enkelte å dokumentere sin fartstid ytterligere.

Mannskap på fiskefartøy har innbetalt til Garantikassen for fiskere, og må henvende seg dit for opplysninger om fartstid og pensjon.