Førerkort for motorkjøretøy

Denne dokumentasjonen kan finnes i arkivene etter de lokale politikamrene (før 1936) og bilsakkyndige (fra og med 1936) i statsarkivene.

Båtførerbevis og maritime sertifikater

Fartstidsoppgavene i arkivet etter Direktoratet for sjømenn i Riksarkivet inneholder ofte opplysninger om maritime sertifikater. Vi henviser ellers til Sjøfartsdirektoratet.

Båtførerregistret i Norge administreres nå av Norsk Test a.s, som utsteder duplikat av båtførerbevis for fritidsbåter.