Spesialskoler

Det har eksistert en rekke ulike former for spesialskoler opp gjennom tidene. Det har vært skoler for blinde og svaksynte, døve og tunghørte, evneveike (før 1951 kalt åndssvakeskoler), for talehemmede og for barn og ungdom med tilpasningsvansker (før 1951 kalt skolehjem).

Arkivene

De fleste av disse skolene har vært drevet av staten. En rekke av skolene har etter hvert avlevert sine arkiv til et statsarkiv eller til Riksarkivet. I tillegg har sentrale myndigheter ført kartotek over elever ved spesialskolene. Disse er til dels avlevert til Riksarkivet, mens nyere materiale fortsatt oppbevares i departementet.

I vår oversikt over spesialskolearkiv ser du hvilken institusjon du skal henvende deg til for å få informasjon om skolegang. I tillegg til arkiv etter selve spesialskolene, kan det også finnes dokumentasjon om elevforhold i arkiv etter sentraladministrasjonen.

Personsensitive opplysninger

Vær oppmerksom på at denne type arkivmateriale er personømfintlig og dermed ikke fritt tilgjengelig. Se her for informasjon om hvordan du går frem for å få innsyn i taushetsbelagt materiale.