Arkivskapende institusjon Oppbevaring i institusjon:
Direktoratet for døve,- blinde- og åndssvakeskolene 1897-1951 Riksarkivet
Direktoratet for skolehjemmene 1941-1951 Riksarkivet
Direktoratet for spesialskolene 1951-1961 Riksarkivet
Kirke- og undervisningsdepartementet, Kontoret for spesialskoler 1961-1976 Riksarkivet
Kirke- og undervisningsdepartementet, Skoleavdelingen 1976- Ikke avlevert