Oversikten er ordnet alfabetisk på skolenavn. Skoler som har endret navn oppføres med både gammelt og nytt navn med krysshenvisning.

Spesialskole Oppbevares i institusjon
Austfjord offentlige skole (Hønefoss offentlige skole) Statsarkivet i Kongsberg
Bastøy skolehjem (Foldin verneskole) Riksarkivet
Bjerketun offentlige verneskole (Bærum skolehjem) Statsarkivet i Oslo
Breili ungdomsskole/videregående skole Statsarkivet i Kongsberg
Bærum skolehjem (Bjerketun offentlige verneskole) Statsarkivet i Oslo
Drammen offentlige spesialskole (Frydenhaug skole) Statsarkivet i Kongsberg
Eikelund offentlige skole Statsarkivet i Bergen
Ekne videregående skole Statsarkivet i Trondheim
Foldin verneskole (Bastøy skolehjem) Riksarkivet
Frøy skole (Larvik offentlige spesialskole, Horg skole) Statsarkivet i Kongsberg
Glitrehaug skole (Gol offentlige skole) Statsarkivet i Kongsberg
Grenland offentlige spesialskole Statsarkivet i Kongsberg
Hassel offentlige skole (Buskerud offentlige spesialskole, Buskerud skole for barn og ungdom med tilpasningsvansker) Statsarkivet i Kongsberg
Helgøya spesialskole (Toftes gave) Statsarket i Hamar
Kjelle offentlige skole Statsarkivet i Oslo
Langbakken skole/Hemnes offentlige skole Statsarkivet i Trondheim
Lillegården kompetansesenter (Lillegården offentlige skole for gutter med tilpasningsvansker) Statsarkivet i Kongsberg
Leira skolehjem Statsarkivet i Trondheim
Lindøy skolehjem Statsarkivet i Stavanger
Nedre Gausen kompetansesenter (Holmestrand offentlige skole for døve) Statsarkivet i Kongsberg
Røstad offentlige skole Statsarkivet i Trondheim
Røvika skole/Fauske offentlige skole Statsarkivet i Trondheim
Solhaug offentlige skole Statsarkivet i Trondheim
Solheim offentlige skole Statsarkivet i Hamar
Tambartun skole Statsarkivet i Trondheim
Toftes gave (Helgøya spesialskole) Statsarkivet i Hamar
Torshov offentlige skole Statsarkivet i Oslo
Trogstad skolehjem Statsarkivet i Hamar
Tønsberg offentlige spesialskole (Stenmalen skole, Kongseik skole) Statsarkivet i Kongsberg
Ulfsnesøy spesialskole Statsarkivet i Bergen
Varna (Våk skole) Statsarkivet i Oslo
Våk skole (Varna) Statsarkivet i Oslo
Åsgård skolehjem Statsarkivet i Kongsberg