Behandling av søknader om statsborgerskap, søknader om oppholds-og arbeidstillatelser og asylsaker har foregått i en rekke statlige institusjoner opp gjennom årene. I tillegg har nye institusjoner oppstått som følge av myndighetenes arbeid med å finne boliger og arbeid til de nye innvandrerne, og integrere dem i det norske samfunnet.

Utlendingsforvaltningen ble kraftig utbygd i årene etter 1945. For å lette arbeidet med å finne frem i arkivene, har Riksarkivaren utarbeidet en samlet oversikt over den sentrale statlige utlendingsforvaltningen. Rapporten kan lastes ned:

Den sentrale statlige utlendingsforvaltningen 1945-2008

Pr. 2010 er statsborgerskapsaker avlevert til Riksarkivet til og med 1984. Personmappene fra Statens Utlendingskontor er avlevert til og med 1977. For nyere saker, må henvendelsen rettes til Utlendingsdirektoratet (UDI), som i 1988 overtok behandlingen av saker om statsborgerskap, opphold, visum og asyl.