Vitnemål fra høyskoler

Spesielt i forbindelse med den store omorganiseringen av høyskolesystemet på begynnelsen av 1990-tallet ble arkivmateriale fra mange høyskoler avlevert til de respektive statsarkiv.

Offentlig godkjenning og autorisasjon

Dokumenter som vedrører offentlig godkjenning, autorisasjon og bevilling for helsepersonell, politi og advokater kan finnes i Riksarkivet.

Fagbrev

Reiselivsdirektoratet (inntil 1978: Hotell- og turistdirektoratet) hadde i tiden 1955-1982 ansvaret for godkjenning og utstedelse av hotell-, kokke-, restaurant- og serveringsfagbrev.

I 1983 ble direktoratet omgjort til en seksjon i Samferdselsdepartementet og direktoratets arkiv ble avlevert til Riksarkivet. Riksarkivet oppbevarer dermed dokumentasjonen for utstedelse av de aktuelle fagbrevene.

Svenneprøver

En del statsarkiv har gjennom avleveringer fra politiet mottatt svenneprøveprotokoller for de fleste fag fra perioden ca. 1920-1980. Ved å kontakte det aktuelle statsarkivet kan en få opplysninger fra den aktuelle protokollen som grunnlag for utstedelse av nytt fagbrev.