Hvordan finne opplysninger om slekt

På disse sidene finner du en veiledning til hvordan du kan komme i gang med slektsgransking.

Det er mange muligheter til å drive med slektsgransking på nett. Mange av de viktigste kildene er tilgjengelige i Digitalarkivet, både i skannet form, og i transkribert, søkbar form. Digitalarkivet er en gratis tjeneste. På nettet er det også mulig å møte andre slektsgranskere og utveksle informasjon, eller å få hjelp til egne spørsmål.

Det er likevel mange arkivkilder du ikke finner på nettet. Disse kan du få tilgang til ved å besøke det lokale arkivets lesesal.

På arkivenes hjemmesider er det også lagt ut arrangementskalendere som kan gi opplysninger om aktuelle arrangementer.

Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste på nett hvor du kan søke i arkivkataloger og bestille materiale til bruk på lesesal. For taushetsbelagt materiale gjelder egne regler.

Hva du finner i Digitalarkivet


Slektstreet til familien Darre

Slektstreet til familien Darre.

Skannede kilder

Her finner du kirkebøker, folketellinger og andre kilder tilgjengelig i skannet form som bilder. Du kan ikke søke i dette materialet. Her må du bla deg framover og bakover på samme måte som du blar i de originale kildene. Før ca. 1900 er kildene ofte skrevet i gotisk håndskrift. Det finnes et eget forum for tyding av skannet materiale i Digitalarkivet, og andre hjelpemidler.

Søkbare kilder

Du får tilgang til transkriberte, søkbare kilder som de landsomfattende folketellingene 1801, 1865, 1875, 1900 og 1910. Du kan også søke etter personer som emigrerte fra Norge. Kirkebøker for deler av landet er også skrevet av og gjort søkbare.

Slektsgranskere vil ofte vite mer om forfedrene enn det som finnes i folketellinger og kirkebøker. På Digitalarkivet finner du sjømannsruller og militære ruller, skattemanntall og mye mer. Det legges stadig ut nye kilder. Oversikten finner du under Nytt fra Digitalarkivet.

Nettsider for slektsgranskere 

På nettet finner du informasjon og tjenester for slektsgranskere. Slekt og Data og Norsk Slektshistorisk Forening tilbyr nyttig informasjon om kilder, om søk etter slekt i utlandet og om kurs, møter og arrangementer rundt om i landet.  

Brukerfora for slektsgranskere 

Digitalarkivet har et eget brukerforum der du kan møte andre slektsgranskere, utveksle informasjon og erfaringer og få hjelp i din egen slektsgransking. I forum for tyding av skannede kilder kan du få hjelp til å tyde håndskrift.

Søke etter arkiver på nettet

Du kan søke i kataloger over mottatte arkiver på Arkivportalen. Her finner du opplysninger om arkiver og dokumenter som finnes i Riksarkivet, og noen av statsarkivene og i mange andre institusjoner som oppbevarer arkiver. Men vær oppmerksom på at portalen ennå ikke gir et utfyllende bilde av arkivene som er avlevert og kan være tilgjengelig. En mer omfattende arkivundersøkelser kan forberedes ved hjelp av Arkivportalen, men dersom du ønsker en best mulig oversikt, bør du også rette en forespørsel direkte til det aktuelle statsarkivet, og ønsket materialet kan bestilles der for bruk på våre lesesaler.

Hva slags opplysninger kan du søke i? 

Mange kilder og arkiver som er aktuelle for slektsgranskere, inneholder personsensitive opplysninger. Det er regler og rutiner for bruk av taushetsbelagt materiale.


Denne filmen gir en kort introduksjon til slektsgransking. Passer for nybegynnere!